ALDEX CONSTRUCTION

Aldex Group tashme është kompani e mirënjohur në sektorin e ndërtimit afaristo banesor, ne vitin 2008/2010 përfunduam me sukses dy blloqe shume banesore ne lagjen Emshir, Prishtinë me sipërfaqe prej 24600m2. Këto dy objekt ishin ndër objektet e parë afaristo- banesore të ndrtuara në Prishtinë. Objektet ne fjale jane marr si reference për shumë objekte tjera banesore të ndërtuara me pas ne Prishtinë.
Eksperienca dhe kërkesa e vazhdushme e klienteve bëri qe ne te fillojmë të ndertojmë edhe ne qytetin e Pejes.
Objekti i parë “Aldex Platinium Residence” tashmë I përfunduar ne lagjen Sahat Kulla (ish Puhovc) ne Peje, është shembulli më I mirë se si duhet te respektohen dispozitat ligjore duke mos tejkaluar aspak lejen ndërtimore, I ndërtuar nga materialet më kualitative të mundëshme.
Objekti i dytë “Aldex Siparantum Residence” është I vendosur ne të njejtin loakacion me objektin e parë.
Objekti është I përbëre nga:
Bodrumi qe ka hapsire te mjaftueshme per parkim dhe per depo.
Sutereni me njesi banesore
Përdhesa lokale+ njesi banesore
Kati I-IV njesi banesore
Objekti yne perbehet nga 92 njesi banesore te ndara ne dy llamella te cilat kane komunikim nga kater hyrje kryesore dhe jane te percjellura nga kater ashensor.

Me theks të veqante mund te flasim per materialet ndertimore te cilat kalojne ne kontrolla te nje pas njeshme deri tek zbatimi ne objekt.

Kompania jone është po ashtu importuese e disa materilave përfundimatere siq jane keramika, elementet sanitare, graniti, mermeri dhe parketi kjo ju ofron klienteve te bëjnë zgjedhjen e duhur pranë showroomit tonë tek Aldex Qeramika ne Pejë.

Fasada e objektit do jete e izoluar me stiropor 10 cm pjesa tjeter e veshur me mermerm travertine e pasaqme per mveshjen te fasades.

“Eksperienca bën diferencen”