Page 6 - ALDEX.cdr
P. 6

construction
        Kompania Aldex u themelua nga
        Ali Çeku në fund të viteve 80-ta,
        në Pejë.


        Në vitet e para kompania Aldex
        kryesisht merrej me shiteblerjen e
        produkteve të ndryshme, si:
        veshëmbathje, teknikë e bardhë
        dhe material ndërtimor.


        Gjate viteve 90-ta kompania Aldex
         loi shitjen dhe distribuimin e
        produkteve nga qeramika,
        porcelani, graniti, elementet
        sanitare, produkte kryesisht te
        importuara nga Italia, Greqia dhe
        Spanja.

        Gjatë viteve ‘94 -’95 kompania
        Aldex distribuonte me dy pika të
        shitjes së qeramikës dhe një pikë
        shitje të materialit ndërtimor që të
        dyja në qytetin e Pejës.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11