Page 7 - ALDEX.cdr
P. 7

“Eksperienca bën diferencën”
                                                      construction


                        Aldex Group tashme është kompani e mirënjohur në sekorin e ndërtimit
                        afaristo banesor, në vitin 2008/2010 përfunduam me sukses dy blloqe shumë
                        banesore në lagjen Emshir, Prishtinë me sipërfaqe prej 24600m2.

                        Këto dy objekt ishin ndër objektet e parë afaristo- banesore të ndrtuara në
                        Prishtinë. Objketet në fjalë janë marr si referencë për shumë objekte tjera
                        banesore të ndërtuara më pas në Prishtinë.

                        Eksperienca dhe kërkesa e vazhdushme e klienteve bëri që ne të llojmë të
                        ndertojmë edhe në qytetin e Pejës.

                        Objekti i parë “Aldex Platinium Residence” tashmë i përfunduar në lagjen
                        Sahat Kulla (ish Puhovc) në Pejë, është shembulli më i mirë se si duhet të
                        respektohen dispozitat ligjore duke mos tejkaluar aspak lejen ndërtimore, i
                        ndërtuar nga materialet më kualitative të mundëshme.

                        Objekti i dytë “Aldex Siparantum Residence” është i vendosur në të njejtin
                        loakacion me objektin e parë.

                        Objekti i tretë “Aldex Canyon Residence”
                        Është i përbëre nga dy llamella të vequara,
                        Llamella A 27 njësi banesore,
                        Llamella B 42 njësi banesore.

                        Bodrum që ka hapsirë të mjaftueshme për parkim dhe për depo.
                        Sutereni me njësi banesore
                        Përdhesa lokale + njësi banesore
                        Kati I-IV njësi banesore

                        Me theks të veqantë mund të asim për materialet ndërtimore të cilat kalojn
                        në kontrolla të një pas njëshme deri tek zbatimi në objekt. Kompania jonë
                        është po ashtu importuese e disa materilave përfundimatere siq janë:
                        Keramika, Elementet sanitare, Graniti, Mermeri dhe Parketi.
                        Kjo ju ofron klientëve të bëjnë zgjedhjen e duhur pranë showroomit tonë tek
                        Aldex Qeramika ne Pejë.
                        Pllakat e qeramikes dhe porcelanit nga prodhuesit spanjoll dhe Italian, kurse
                        dritaret janë produkt Gjerman
                        Fasada e objektit do jetë e izoluar me stiropor 10 cm dhe pjesa tjeter e veshur
                        me fasad kualitative ventiluese.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12