aldex, argos

Dimensionet: 130, 140, 150, 160, 170 cm

ARGOS

Trashësia e xhamit 4 mm, kabina me dyer rrëshqitëse, roje kristali.