aldex, kayra

Dimensionet: 90x90, 100x100, 110x110, 120x120, 130x130, 140x140, 150x150 cm

KAYRA

Trashësia e xhamit 5 mm, shtrirja, kabina me një derë, jo e kthyeshme, roje kristali